lại một Noel nữa
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

22968 22138 19927 Hang đá GIÁNG SINH 19866 19693 19681 19680 hoa 18981 trú mưa 16898 xe đạp 14612 14613 anh em

Thông tin thêm

Thông số: 1/8s ƒ/4.5 40 mm