Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

lá xanh lá vàng mưa bão 30666 30446 30437 22968 22138 19927 Hang đá GIÁNG SINH 19866 19693 19681 19680 hoa 18981 trú mưa