2000

2000 vnd
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

2000

Thông tin thêm

Thông số: 1/8s ƒ/4 8 mm