Em<br />
Olympus OM-2 - Zuiko 50F1.8<br />
Fuji C200
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mắc cỡ Hoa ... mắt ... "Dũng Saxo" Tận hưởng cuộc đời Di sản Cụ già người Chăm Cô em họ. 25309 yên bình khi được ở gần người con gái ấy . khóc nhè . cháu tôi . cắt tóc Nhí nhố Hà giang Móm mém She..
mapu001
Em
Olympus OM-2 - Zuiko 50F1.8
Fuji C200
  1. tony.....hung thích nội dung này.

Thông tin thêm