Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

27611 27612 27613 27614 27615 27616 27617
  1. truogquocanh
    truogquocanh
    520 chỉnh đc cả khẩu độ hả bác
  2. dương khương duy
    dương khương duy
    không bạn à ! tấm này mình để auto thôi vì lúc đấy lumia 520 chưa có cả ứng dụng lumia camera!

Thông tin thêm

Thông số: 1/210s ƒ/2.4