Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

42693 41174 41090 41064 mùa đông ngập nắng 39691 39682 38156 37581 Được chụp với Lumia Selfie 36884 36716 36715 lá xanh lá vàng mưa bão 30666