Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

64411 54624 49616 45142 44456 44434 42693 41174 41090 41064 mùa đông ngập nắng 39691 39682 38156 37581 Được chụp với Lumia Selfie