mọi người phơi nắng cho khô chữ...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

4218 4219 4220 4221 4222 4214 4215 4216 4217
hongmta
mọi người phơi nắng cho khô chữ...
In the album TẾT 2014
Chụp bởi Sony DSC-WX150

Thông tin thêm