Sài Gòn đâu những ngày mưa!
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

44106 Lý Sơn Lý Sơn Lý Sơn Giao mùa Chân dung Soi bóng Nam Du 2016 Nam Du 2016 Nam Du 2016 Ragoon chậm Đào xuân Ông đồ Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015 Một chút hoài niệm, Sài Gòn, 10/2015 Chiều ở Seoul Chiều ở Seoul
BCM
Sài Gòn đâu những ngày mưa!
  1. tuanlionsg thích nội dung này.
  2. tuanlionsg
    tuanlionsg
    Hồi bé mình hay đi đánh chim. Lớn lên, có một lần con chích choè sảy lồng, mình cũng treo bẫy và cảm giác khi nó mê mồi sập lồng, trông muốn khóc và có nhiều suy nghĩ khó chịu trong người.

    Từ ngày qua nhà mới, nhỏ và không có chỗ để nuôi chim nữa. Lâu lâu nhớ.
    BCM thích nội dung này.

Thông tin thêm