500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam.

500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

79345 79346 79347 79348 79349 79350 79351 500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam. 79353 79354 79355 79356 79357 79358 79359 79360
sGear
500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam.
 1. longg193 thích nội dung này.
 2. Võ Đại Phúc
  dvd_nasa thích nội dung này.
 3. Hiệp K
  Hiệp K
  Tấm hình này có 2 vấn đề:
  1) Kính bạn xài bị viền tím (chromatic aberration)P mép cột điện và dây điện bên trái.
  2) Có khả năng là màn hình của bạn bị ngả về màu tím (magenta) nên khi chỉnh màu bạn bù lại qua màu xanh. Kết quả là hình bị ám xanh.
  dvd_nasa thích nội dung này.

Thông tin thêm