5N + Canon FDn 85 1.8
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

52670 52672 52674 Đôi Mắt Em vẫn chờ..! Biển và Em 50470 50108 43206 43207 43208 43209 43210 43211 43212 43213