Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

https://tinhte.vn/threads/camera-tinh-te-tong-ket-anh-chup-nhat-thuc-09-03-2016-va-trao-giai.2562741/