Màn hình ASUS MB169

https://tinhte.vn/threads/trai-nghiem-asus-mb169-man-hinh-di-dong-cho-tat-ca-cac-may-tinh-xach-tay.2636478/