Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

7427 7420 7421 7419 5137 4979 4093 4066 4063 4064 Cột Cờ Ánh sáng chói lóa 58 B&W 56 57

Thông tin thêm

Thông số: 1.3s ƒ/2.4