Hơi ấm giáng sinh<br />
Địa điểm: Nhà thờ Phú Nhai - Nam Đinh<br />
Thời gian: 12/2015
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

58018 Portrait Nụ cười của bé Mệt mỏi giao mua Biểu tượng Sài Gòn 58011 58007 58008 58009 58010 đồng nghiệp Hoa dại Đợi mẹ 58002 Thể dục dưỡng sinh
LULA_KNIGH
Hơi ấm giáng sinh
Địa điểm: Nhà thờ Phú Nhai - Nam Đinh
Thời gian: 12/2015
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm