Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bến Vắng 59152 Công việc hè 59150 mắt nụ cười tuổi thơ Nụ cười 59147 Đôi bạn Ngoại tôi bên khung cửa thuyền ven biển Dòng thời gian Lặng Ngó 30/04