Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Em bé Y Tý 59158 Em bé Y Tý Hoa súng Bến Vắng 59152 Công việc hè 59150 mắt nụ cười tuổi thơ Nụ cười 59147 Đôi bạn Ngoại tôi bên khung cửa thuyền ven biển