5h sáng

5h sáng
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chia việc mà làm Đồng lòng vợ chồng Mỗi người một việc Gom rác trong hẻm Đậu hủ 76019 76016 5h sáng Chợ sớm Con hẻm cũ Con đường đã già Sắc màu cuộc sống Sạch sẽ Cô bán thuốc lá trong con hẻm nhỏ Sắc màu cuộc sống Rau sạch