Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70510 70511 70512 70513 70514 70515 70516 70517 70518 70519 Xem tranh Đón gió Vũng Tàu Bóng Họa sỹ già Chàng ca sĩ người Úc