Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

83978 83846 83564 83036 82748 82525 80190 76625 76392 75024 74028 73807 73742 72924 72822 72534

Thông tin thêm

Thông số: 1/447s ƒ/2.2