Top 10 ảnh thi tuần 2 tháng 04/2017

Chủ đề: Chân dung với đèn Flash