Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

77611 77612 77613 77614 77609 77610 77537 77538 77539 77530 77531 77532 77533 77534 77535 77536
  1. _hoanglan22_duytiena2 thích nội dung này.
  2. thamlenhu
    thamlenhu
    Tấm này hiện khuyết điểm của mẫu - mũi to - ngược sáng + bokeh thì đẹp