Ai Cháo lòng hôn?

chị Sáu Cảnh cháo lòng rao nức nỡ trên chiếc xuồng máy leng lõi qua các con ghe lớn neo đậu. Bán...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Giấc mơ trưa Lội mưa... Tuổi thơ Cơn mưa và nỗi nhớ Thay áo mới... sảng khoái phù sa Ai Cháo lòng hôn? ăn đêm chèo chèo Ông mười lái thúng đua thúng hái trà Góc chợ quê Hồn nhiên tuổi thơ Tintin01
dungladap
chị Sáu Cảnh cháo lòng rao nức nỡ trên chiếc xuồng máy leng lõi qua các con ghe lớn neo đậu. Bán ngon và đắt lắm nhưng vẫn rao, rao cho thấy cảnh quê, cảnh sống.

Thông tin thêm