Ảnh 03

Tình yêu và niềm đam mê chụp ảnh trong cả hai như cùng cộng hưởng nhau, ngày một lớn dần, cho...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ảnh 01 Ảnh 02 Ảnh 03 Ảnh 04 Ảnh 05 Ảnh 06 Ảnh 07 Ảnh 08 Ảnh 09 Ảnh 10
onelight
Tình yêu và niềm đam mê chụp ảnh trong cả hai như cùng cộng hưởng nhau, ngày một lớn dần, cho đến khi....
In the album Câu chuyện tình yêu
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/50s ƒ/10 10 mm