Ảnh 04

...có kẻ thứ 3 xuất hiện, đó là người yêu cũ của Em. Anh ta đã từng bỏ em ra đi, nhưng nay bỗng...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ảnh 01 Ảnh 02 Ảnh 03 Ảnh 04 Ảnh 05 Ảnh 06 Ảnh 07 Ảnh 08 Ảnh 09 Ảnh 10
onelight
...có kẻ thứ 3 xuất hiện, đó là người yêu cũ của Em. Anh ta đã từng bỏ em ra đi, nhưng nay bỗng nhiên quay về và muốn giành lại Em.
In the album Câu chuyện tình yêu
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/50s ƒ/10 10 mm