Ảnh 05

Thế là tình cảm của cả hai bắt đầu có sóng gió, những giận hờn bắt đầu xảy ra...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ảnh 01 Ảnh 02 Ảnh 03 Ảnh 04 Ảnh 05 Ảnh 06 Ảnh 07 Ảnh 08 Ảnh 09 Ảnh 10
onelight
Thế là tình cảm của cả hai bắt đầu có sóng gió, những giận hờn bắt đầu xảy ra...
In the album Câu chuyện tình yêu
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/50s ƒ/10 10 mm