Ảnh 10

...Và cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu, dĩ nhiên là không thể rời xa VẬT CHỨNG TÌNH...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ảnh 01 Ảnh 02 Ảnh 03 Ảnh 04 Ảnh 05 Ảnh 06 Ảnh 07 Ảnh 08 Ảnh 09 Ảnh 10
onelight
...Và cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu, dĩ nhiên là không thể rời xa VẬT CHỨNG TÌNH YÊU này được. ^_^
In the album Câu chuyện tình yêu
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/50s ƒ/10 10 mm