Ánh mắt Bù Gia Mập

Bức ảnh được chụp lúc mình tham gia Chiến dịch tình nguyện Sinh Viên Kinh Tế 2016<br />
<br />...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Câu sương 5h46 Xứ vạn chài. Cười lên nào! :D Bình minh Tà Xùa 55315 55314 Ánh mắt Bù Gia Mập Cào sò trên Sông Bình Tân - Nha Trang 55310 55309 Kho báu của kiến Đường Phố Ngã rẽ Chấm vàng chấm đỏ và bong bóng Vội vã chiều mưa
Võ Đình Anh
Bức ảnh được chụp lúc mình tham gia Chiến dịch tình nguyện Sinh Viên Kinh Tế 2016

Chụp bởi: Canon 20D
In the album "World Photo Day" 19/8/2016
Chụp bởi 
  1. honghanh3112

Thông tin thêm