Ánh sáng công trường

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mưa Sài Gòn Sài Gòn sớm còn say Xe chở thuê Hồ Gươm sáng sớm Nghệ thuật đường phố Phơi nắng Sắc màu Ánh sáng công trường Về già. Mưu sinh Rước mình thánh Chúa Children are in the habit of aping the grown-ups Phà Cát Lái Lặng nhìn cuộc sống 68999 69000