"World Photo Day" 19/8/2016

sự độc đáo và sáng tạo ko ngừng của những nhà kiến trúc sư vietnam