Bác Hồ kính yêu...! (phố đi bộ Nguyễn Huệ 27/8/2016)

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

khi phố tắt đèn Nông Thôn Hoài Cổ Bên dòng Nhật Lệ Chiều Ráng mỡ gà Chiều Cần Thơ Bác Hồ kính yêu...! (phố đi bộ Nguyễn Huệ 27/8/2016) Chiếc lá Ra Khơi Thi đếm số Suy tư "Ngôi nhà" nhỏ "Hà Nội 1945" Bánh bao sớm ngày đông Mưu sinh