Bagan buổi sớm

Nikon F100. Nikon 80-200 f/2.8<br />
Kodak Vision. LLab
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015 Một chút hoài niệm, Sài Gòn, 10/2015 Chiều ở Seoul Chiều ở Seoul Ảnh Một góc Lý Sơn Hoàng hôn Nhật Tân Bagan buổi sớm Bagan buổi sớm Lạc Binh Minh Bagan 2 Binh Minh Bagan 3 Bình Minh Bagan Chiều ở Yangon Chờ hoàng hôn Hoa đồng nội