Bạn già

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lể hội đường phố festival huế 34 Sắc thái Đu quay Phố cổ Vỗ giấc mơ trưa Mưu sinh Bạn già Đa diện Tình Mẹ Qua phố- về Làng Qua đường Góc phố ngày hội Vợ chồng Ngõ nhỏ Chợ sáng