Binh Minh Bagan 2

Nikon F100. Nikon 80-200 f/2.8 AF-D<br />
Kodak Vision. Dev: LLAB
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chiều ở Seoul Ảnh Một góc Lý Sơn Hoàng hôn Nhật Tân Bagan buổi sớm Bagan buổi sớm Lạc Binh Minh Bagan 2 Binh Minh Bagan 3 Bình Minh Bagan Chiều ở Yangon Chờ hoàng hôn Hoa đồng nội Ngày bình yên, Sài Gòn, 11/2015 Chân dung Ninh Thuận
Phd.Cool
Nikon F100. Nikon 80-200 f/2.8 AF-D
Kodak Vision. Dev: LLAB
  1. Nev thích nội dung này.

Thông tin thêm