bọ

sony nex 3n
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hoa khế Giọt sương và chiếc lá Giọt sương và chiếc lá Giọt sương và chiếc lá Những giọt sương Những giọt sương khô bọ pháo hoa đón bình minh 15762 15763 Bùng cháy Tỏa sáng Thủ lĩnh Cơ bản
anhchiyeu
sony nex 3n
In the album Thi ảnh BOKEH
Chụp bởi Sony NEX-3N
  1. Davis Hihd thích nội dung này.

Thông tin thêm

Thông số: 1/4s