cái đuôi

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

obto dance ờ nguyền ấn dạng 2 lại uchiha dance 1 ấn ? coi chừng cái đuôi cát tinh mắt cóc phun nước căp đôi na hin sasuka kết ấn ảo cười lên nào nguyền ấn dạng 1