Cái nhìn

Em bé nhìn   pano  quảng cáo bên đường như khám phá điều gì đó
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cái nhìn 72231 Hong nắng Quảng cáo Sự nghiêm khắc của mẹ Tâm trạng Sài Gòn sáng sớm Góp vui cho phố Bưu điện Sài Gòn Buổi sáng yên tĩnh Cà phê Chim - Tao Đàn Chờ... Nắng Sau cơn mưa Điểm tâm
trivanphan
Em bé nhìn pano quảng cáo bên đường như khám phá điều gì đó

Thông tin thêm

Thông số: 1/60s ƒ/3 5 mm