cha, tình yêu đầu đời của con.

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chợ chiều ba mươi - Ngoại tôi... Hai ông cháu ngược lối Nụ cười Bắc Sơn hóng hớt Gió xuân Sài Gòn khi đêm về cha, tình yêu đầu đời của con. hóng ngày 20/11 đẹp hông? một góc Sài Gòn Pokémon GO love is sáng Sài gòn tám