Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Yashica mat 124G Fuji Reala 100 ASA