Chân dung.

Tựa: Hư vô.<br />
Thiết bị: Yashica 35 GX<br />
Film: Arista Edu 400 Outdate.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

25562 She !!! 25560 Chân dung Ông Jerry Ông Barry Hội An Chân dung. 25537 Lần đầu tiên Nhím đến dinh vua Mèo Quê ngoại A barber on street "Mắt cười" 25525 25513 Nụ cười.
tuan1989
Tựa: Hư vô.
Thiết bị: Yashica 35 GX
Film: Arista Edu 400 Outdate.
  1. Davis Hihdtuanlionsg thích nội dung này.