Chán mưa

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Niềm vui Hồ Gươm soi bóng Tuổi đời mênh mông Ba kể con nghe! 58756 58755 Chế...!!! Chán mưa Ngước nhìn Trẻ trung Đón gió Trước Dinh Độc Lập 58748 LOL Chụp tại biển Sầm Sơn - bằng LG G4 Tắm mát