Chắp tay.

3 em nhỏ tại cửa chùa Trăm Gian.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

85260 Chắp tay. Đồ lưu niệm 85256 Ngâm thơ. 85258 hoa gạo tháng 3
anhduc262
3 em nhỏ tại cửa chùa Trăm Gian.
In the album 700D - 50 1.8 STM