Thi ảnh Film: Chân Dung

pentax K1000 paradise 200