Chạy

Đám trẻ nhỏ hồn nhiên chơi đùa, chúng vẫn chạy về phía trước nhưng dù tương lai có thế nào.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cha và con Nước đọng Biển đã chết Biển vắng Hoa ánh sáng Sóng lặng Ánh sáng Chạy Bé Minh CanTho university Ngày hạnh phúc Những đứa trẻ Tà Dơ Vỗ bờ Nụ cười xinh Gia đình Ngày bé
khai amoled
Đám trẻ nhỏ hồn nhiên chơi đùa, chúng vẫn chạy về phía trước nhưng dù tương lai có thế nào.
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm