Chiếc lá

chiếc lá khô trong rừng quốc gia Nam Cát Tiên<br />
6/2/2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nông Thôn Hoài Cổ Bên dòng Nhật Lệ Chiều Ráng mỡ gà Chiều Cần Thơ Bác Hồ kính yêu...! (phố đi bộ Nguyễn Huệ 27/8/2016) Chiếc lá Ra Khơi Thi đếm số Suy tư "Ngôi nhà" nhỏ "Hà Nội 1945" Bánh bao sớm ngày đông Mưu sinh Mình đi đâu thế
oaioaiphongphong
chiếc lá khô trong rừng quốc gia Nam Cát Tiên
6/2/2016
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Canon EOS 550D
  1. lqtung thích nội dung này.

Thông tin thêm