Thi ảnh Film: Đời thường

Chờ cơm Thiết bị: Pentax K1000 + smc-m 50f2 Film: Fuji Proplus 200 Dev: X-lab Ảnh chụp tại Khâu Vai - Hà Giang.