Chờ Đợi

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Qua đường... Thể dục buổi sáng. TP: Nút giao quốc lộ 5 TP: Đêm mưa Bắt bóng - Bắt cả nụ cười Một sáng mùa đông ấm áp chợt Chờ Đợi xích lô đêm Gia đình trên thuyền Chuẩn bị rời bến. Cha và Con Lão ông những người sống nhờ rác những người sống nhờ rác thế giới của bé