Chờ Đợi

Em bé cùng gia đình đợi xe về quê.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cuộc sống quanh tôi 25 Cuộc sống quanh tôi 24 - Giây phút nghỉ ngơi Không khí lễ hội Cuộc sống quanh tôi 23 Cuộc sống quanh tôi 22 - Chân dung cuộc sống Cuộc sống quanh tôi 21 Cuộc sống quanh tôi 20 Chờ Đợi Cuộc sống quanh tôi 19 mưa lạnh mưa và mẹ tranh va doi chiếu cói Thái Bình sao phố mưa sinh trong mưa mẹ và mưa chiều