Chờ hoàng hôn

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hoàng hôn Nhật Tân Bagan buổi sớm Bagan buổi sớm Lạc Binh Minh Bagan 2 Binh Minh Bagan 3 Bình Minh Bagan Chiều ở Yangon Chờ hoàng hôn Hoa đồng nội Ngày bình yên, Sài Gòn, 11/2015 Chân dung Ninh Thuận Chân dung cụ già Chăm Pa W Cafe Ve Chai