Chờ khách

Nikon F3HP/35-105 f3.5-4.5 AiS Macro/Fujicolor 200
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Phơi cá 25851 Yesterday Hai chị em. Phố Malaysia- chợ Bến Thành 25829 Vợ bầu :x Chờ khách Anh tây đi cắt tóc Nghỉ mệt Đổ rác Mưu sinh 25816 25818 25817 Nắng theo chân

Thông tin thêm